Project 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Project 1 (test)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Ontdek je collega’s

In een levend stripverhaal de verhalen van je collega´s uitbeelden. Loskomen van het cognitieve, om verbondenheid en creativiteit te versterken. Meer..


klant & vraag

Organisatieadviseurs bij GITP werken altijd gedetacheerd. Ze ontmoeten elkaar alleen voor zakelijke en praktische zaken. GITP wilde dat de leden van één van haar teams op een leuke manier de creativiteit in henzelf en hun collega’s ontdekten. Zodat ze loskwamen van het cognitieve en samenwerking en teamgevoel konden versterken.


beweging

De Zaak in beweging begeleidde een teamworkshop van een dag. Eerst leerden de deelnemers een aantal elementaire theatertechnieken. Daarna maakten ze samen een levend stripverhaal rondom een dagelijkse ervaring. Een luchtige manier om een verhaal te delen en samen te werken

 

resultaat

Medewerkers kwamen door de dag op een andere manier met elkaar in contact. Door in de uiteindelijke vorm de stem of juist het spelmateriaal te zijn van je collega, moet je je op speelse wijze verplaatsen in de belevingswereld van de ander. Het resultaat was meer verbondenheid. En de afspraak vaker dit soort activiteiten met elkaar te ondernemen, om zo creativiteit en uitwisseling met elkaar verder te verbeteren.

 

Meer voorbeelden

Geloofwaardig als leidinggevende

Wel de inhoud hebben, maar nog niet gezien worden als leidinggevende. De ZiB hielp deze veelbelovende manager een krachtigere communicatiestijl te ontwikkelen. Meer..


klant &vraag

Een veelbelovende leidinggevende met uitzicht op een belangrijke promotie, werkt met veel plezier bij een internationaal accountantskantoor. Inhoudelijk doet ze het heel goed, maar in haar presentatie heeft zij nog veel te winnen. Het komt geregeld voor dat wanneer zij voor het eerst met haar assistent bij een klant komt, deze (mannelijke) collega voor leidinggevende wordt aangezien. De Zaak in beweging werd gevraagd om haar in haar presentatie en communicatie te ondersteunen: meer ruimte innemen, krachtiger in aanwezigheid. Zowel fysiek als in stemgebruik.

 

beweging

De Zaak in beweging ontwikkelde een individuele training effectieve communicatie. De leidinggevende ontwikkelde haar eigen communicatievorm en -stijl. In een fysieke training kreeg zij tools om meer ruimte in te nemen en haar persoonlijkheid verder kleur te geven, ook in een zakelijke omgeving. Naast dit fysieke uitgangspunt werd in elk van de vijf sessies een rollenspelacteur ingezet, die casuïstiek uit de dagelijkse praktijk van de leidinggevende vormgaf. Zo kreeg de leidinggevende heel concrete feedback op haar presentatie.

 

resultaat

De verbinding tussen fysiek bewustzijn en aanwezigheid in gesprekken leverde direct resultaat op. De leidinggevende leerde letterlijk steviger in haar schoenen te staan en de ruimte in te nemen die bij haar persoonlijkheid en functie pasten. Het gaf haar meer vrijheid en inspiratie voor haar nieuwe functie.

 

Meer voorbeelden

 

 

 

 

 

Zorg in beweging

Voorstelling met en voor medewerkers van een groep ziekenhuizen. Herkenbare taferelen, verbinding en reflectie. Meer..


klant & vraag

De Alysis Zorggroep is ontstaan uit een aantal ziekenhuizen rondom Arnhem. Het vijfjarig jubileum werd gevierd met een programma voor medewerkers en betrokkenen. Doel: hen te laten ervaren waar ze mee bezig zijn en de gezamenlijkheid in het werk te benadrukken. De Zaak in beweging maakte in opdracht van De Wet van Thomas een theatervoorstelling met medewerkers over werken in het ziekenhuis.


beweging

Onder regie van De Zaak in beweging bedachten en speelden medewerkers samen twee professionele dansers de voorstelling ´Zorg, samen in beweging (Zork, zork)´. Met taferelen uit de dagelijkse praktijk van het ziekenhuis. Een rolstoel op de gang, eindeloze overleggen en wisseling van de dienst.


resultaat

De verbinding werd gelegd. Mensen uit verschillende afdelingen dachten samen na over hun werkomgeving en werkten samen aan een voorstelling die de dagelijkse gang van zaken in het ziekenhuis uitbeeldde. Voor het publiek, de andere collega´s, bood de voorstelling een herkenbaar beeld over het werken in het ziekenhuis, de hectiek die erbij hoort en het ritme van hun werk. Een stevige aanleiding voor gesprek en reflectie.

 

Meer voorbeelden

Ruimte voor het persoonlijke

Improvisatietheater en reorganisaties: aandacht voor afscheid en rouw geeft ruimte voor ingrijpende veranderingen. Meer..

klant & vraag

Een regionaal brandweercorps organiseerde een werkconferentie voor haar dertig brandweercommandanten. Samen moesten zij een plan van aanpak maken voor een reorganisatie. In die reorganisatie zou de functie Brandweercommandant verdwijnen. De Zaak in Beweging werd gevraagd iets luchtigs te doen aan het eind van de eerste werkconferentiedag, om zo ruimte te geven aan de gevoelsmatige ‘onderstroom’ bij de commandanten. In samenwerking met Terugspeeltheater Wordt Vervolgd ontwikkelde de Zaak in Beweging een workshop.

 

beweging

Na een korte uitleg over improvisatietheater en het aanleren van basis spelvormen, gingen de commandanten aan de slag met hun persoonlijke verhaal over de organisatieverandering. Organisatieadviseur en adjunct-directeur werden verzocht niet aanwezig te zijn bij de workshop, zodat collega’s de verhalen vrijelijk konden spelen. De commandanten gingen onder leiding van twee ervaren speltrainers van de Zaak in Beweging aan de slag met hun ervaringen of gevoel bij de komende reorganisatie. Andere collega’s speelden deze verhalen met improvisatietheater. Verhalen over boosheid en teleurstelling, maar vooral verhalen over afscheid en rouw.

 

resultaat

Adjunct-directeur: “Doordat de commandanten op een speelse manier de onderstroom van het veranderingsproces konden laten horen en zien, ontstond er meer begrip en verbondenheid. De Zaak in Beweging leverde een luchtige vorm waarin serieuze zaken met tact en aandacht een plek kregen.”

Organisatie-adviseur Rob van Doorn: “Doordat er binnen de workshop geluisterd is en aandacht gevraagd is voor de persoonlijke verhalen van de commandanten, konden de mannen makkelijker en met meer vrijheid meedenken over het plan van aanpak. De workshop heeft bijgedragen aan het gevoel van eigenwaarde voor de commandanten. Dat gaf een positief effect voor de start van dit zeer ingrijpende veranderingsproces.”

Meer voorbeelden