Kijk op de klant

Een corporatie wilde op een creatieve manier klantgerichtheid bij medewerkers bespreekbaar maken, input geven en verder ontwikkelen. Meer..

klant & vraag

Woningcorporatie Accolade wilde de klantgerichtheid van haar medewerkers verder ontwikkelen. Door de resultaten van een klanttevredenheidsonderzoek te presenteren en verder te werken aan de klantgerichte mindset. Daarvoor vroeg ze de Zaak in beweging een inspirerende, reflecterende en energieke bijdrage te leveren aan vier bijeenkomsten.

 

beweging

De Zaak in beweging organiseert voor de vier bijeenkomsten een interactieve enquête en een voorstelling ” De Verbinding”. Vooraf gingen alle medewerkers op bezoek bij één of meer klanten. In de bijeenkomsten stelde de spelleider tijdens een interactieve enquête vragen over de klanten. De onderzoeksresultaten en de antwoorden van de medewerkers werden direct vergeleken.

De spelleider vroeg de medewerkers ook naar hun ervaringen tijdens het bezoek. Wat verwacht de klant eigenlijk van Accolade? Je bent een medewerker van Accolade, wat vertegenwoordig je? Wat betekent onze woningcorporatie voor een buurt? Wat kun jij bijdragen als vertegenwoordiger van Accolade? In een improvisatietheatervoorstelling zetten drie acteurs en een muzikant van de Zaak in Beweging ieder verhaal direct om in pakkend theater.

 

resultaat

Medewerkers hebben door het uitwisselen van ervaringen en verhalen over de ontmoetingen met bewoners een veel duidelijker beeld gekregen van hun klanten. Ze kwamen gezamenlijk tot nieuwe ideeën om hun klanten op een andere manier te informeren, te woord te staan en te helpen. Accolade neemt de uitgewisselde verhalen mee in de verder ontwikkeling van hun beleid voor klantgerichtheid en werken-op-maat.

meer voorbeelden

Voorstelling helpt omgaan met rouw

De Zaak in Beweging ontwikkelde samen met jongeren die maken hebben met een groot verlies een voorstelling om hun rouw bespreekbaar te maken. Meer..

klant & vraag

De werkgroep Jongeren en Rouw Noordoostpolder bestond in 2010 vijf jaar. Elk jaar organiseert de werkgroep gespreksgroepen en een ontmoetingsdag voor ‘verliesexperts/ rouw- ervaringsdeskundigen’. In 2010 pakten zij dat een andere manier aan. Ze vroeg de Zaak in beweging om samen met de jongeren een voorstelling te ontwikkelen om op een luchtige manier hun moeilijk bespreekbare ervaringen zichtbaar te maken.

 

beweging

Jongeren die te maken krijgen met verlies, vinden dat zij door hun ervaring een andere taal spreken. Met de voorstelling wilden zij hun taal verspreiden en de omgang met rouw bespreekbaar maken. Met  input van de deelnemers maakte de Zaak in beweging een concept voor een collage-voorstelling. In een weekend ontwikkelen de jongeren zelf scenes, schreven teksten en zochten muziek uit. Zondagmiddag volgde de try out voor genodigden. Veertien dagen later zat de Bantsiliek in Bant stampvol en zagen zo’n 350 mensen de voorstelling ‘101 %Verlieswinst’.

 

resultaat

Deelnemers keken door het meespelen in de voorstelling op een andere manier naar hun eigen situatie. Persoonlijke verhalen en verdriet werd gedeeld en omgezet naar  theatrale beelden. Voor de deelnemers betekende dit een nieuwe stap in het rouwproces. Het publiek zag een voorstelling waarin ervaringsdeskundigen op een speelse en theatrale manier een moeilijk onderwerp over het voetlicht brachten.  Na afloop van de voorstelling ontstonden er veel gesprekken over de manieren waarop wij omgaan met dood en verlies. Van de voorstelling is een videofilm gemaakt.  Die wordt bij nieuwe gespreksgroepen gebruikt om jonge rouwenden te helpen hun verlieservaring te delen.

 

zien

TV Flevoland maakte een nieuwsitem over de voorstelling.

 

Meer voorbeelden