Blog

Zorg in beweging

Voorstelling met en voor medewerkers van een groep ziekenhuizen. Herkenbare taferelen, verbinding en reflectie. Meer..


klant & vraag

De Alysis Zorggroep is ontstaan uit een aantal ziekenhuizen rondom Arnhem. Het vijfjarig jubileum werd gevierd met een programma voor medewerkers en betrokkenen. Doel: hen te laten ervaren waar ze mee bezig zijn en de gezamenlijkheid in het werk te benadrukken. De Zaak in beweging maakte in opdracht van De Wet van Thomas een theatervoorstelling met medewerkers over werken in het ziekenhuis.


beweging

Onder regie van De Zaak in beweging bedachten en speelden medewerkers samen twee professionele dansers de voorstelling ´Zorg, samen in beweging (Zork, zork)´. Met taferelen uit de dagelijkse praktijk van het ziekenhuis. Een rolstoel op de gang, eindeloze overleggen en wisseling van de dienst.


resultaat

De verbinding werd gelegd. Mensen uit verschillende afdelingen dachten samen na over hun werkomgeving en werkten samen aan een voorstelling die de dagelijkse gang van zaken in het ziekenhuis uitbeeldde. Voor het publiek, de andere collega´s, bood de voorstelling een herkenbaar beeld over het werken in het ziekenhuis, de hectiek die erbij hoort en het ritme van hun werk. Een stevige aanleiding voor gesprek en reflectie.

 

Meer voorbeelden

Ruimte voor het persoonlijke

Improvisatietheater en reorganisaties: aandacht voor afscheid en rouw geeft ruimte voor ingrijpende veranderingen. Meer..

klant & vraag

Een regionaal brandweercorps organiseerde een werkconferentie voor haar dertig brandweercommandanten. Samen moesten zij een plan van aanpak maken voor een reorganisatie. In die reorganisatie zou de functie Brandweercommandant verdwijnen. De Zaak in Beweging werd gevraagd iets luchtigs te doen aan het eind van de eerste werkconferentiedag, om zo ruimte te geven aan de gevoelsmatige ‘onderstroom’ bij de commandanten. In samenwerking met Terugspeeltheater Wordt Vervolgd ontwikkelde de Zaak in Beweging een workshop.

 

beweging

Na een korte uitleg over improvisatietheater en het aanleren van basis spelvormen, gingen de commandanten aan de slag met hun persoonlijke verhaal over de organisatieverandering. Organisatieadviseur en adjunct-directeur werden verzocht niet aanwezig te zijn bij de workshop, zodat collega’s de verhalen vrijelijk konden spelen. De commandanten gingen onder leiding van twee ervaren speltrainers van de Zaak in Beweging aan de slag met hun ervaringen of gevoel bij de komende reorganisatie. Andere collega’s speelden deze verhalen met improvisatietheater. Verhalen over boosheid en teleurstelling, maar vooral verhalen over afscheid en rouw.

 

resultaat

Adjunct-directeur: “Doordat de commandanten op een speelse manier de onderstroom van het veranderingsproces konden laten horen en zien, ontstond er meer begrip en verbondenheid. De Zaak in Beweging leverde een luchtige vorm waarin serieuze zaken met tact en aandacht een plek kregen.”

Organisatie-adviseur Rob van Doorn: “Doordat er binnen de workshop geluisterd is en aandacht gevraagd is voor de persoonlijke verhalen van de commandanten, konden de mannen makkelijker en met meer vrijheid meedenken over het plan van aanpak. De workshop heeft bijgedragen aan het gevoel van eigenwaarde voor de commandanten. Dat gaf een positief effect voor de start van dit zeer ingrijpende veranderingsproces.”

Meer voorbeelden