Ruimte voor het persoonlijke

Improvisatietheater en reorganisaties: aandacht voor afscheid en rouw geeft ruimte voor ingrijpende veranderingen. Meer..

klant & vraag

Een regionaal brandweercorps organiseerde een werkconferentie voor haar dertig brandweercommandanten. Samen moesten zij een plan van aanpak maken voor een reorganisatie. In die reorganisatie zou de functie Brandweercommandant verdwijnen. De Zaak in Beweging werd gevraagd iets luchtigs te doen aan het eind van de eerste werkconferentiedag, om zo ruimte te geven aan de gevoelsmatige ‘onderstroom’ bij de commandanten. In samenwerking met Terugspeeltheater Wordt Vervolgd ontwikkelde de Zaak in Beweging een workshop.

 

beweging

Na een korte uitleg over improvisatietheater en het aanleren van basis spelvormen, gingen de commandanten aan de slag met hun persoonlijke verhaal over de organisatieverandering. Organisatieadviseur en adjunct-directeur werden verzocht niet aanwezig te zijn bij de workshop, zodat collega’s de verhalen vrijelijk konden spelen. De commandanten gingen onder leiding van twee ervaren speltrainers van de Zaak in Beweging aan de slag met hun ervaringen of gevoel bij de komende reorganisatie. Andere collega’s speelden deze verhalen met improvisatietheater. Verhalen over boosheid en teleurstelling, maar vooral verhalen over afscheid en rouw.

 

resultaat

Adjunct-directeur: “Doordat de commandanten op een speelse manier de onderstroom van het veranderingsproces konden laten horen en zien, ontstond er meer begrip en verbondenheid. De Zaak in Beweging leverde een luchtige vorm waarin serieuze zaken met tact en aandacht een plek kregen.”

Organisatie-adviseur Rob van Doorn: “Doordat er binnen de workshop geluisterd is en aandacht gevraagd is voor de persoonlijke verhalen van de commandanten, konden de mannen makkelijker en met meer vrijheid meedenken over het plan van aanpak. De workshop heeft bijgedragen aan het gevoel van eigenwaarde voor de commandanten. Dat gaf een positief effect voor de start van dit zeer ingrijpende veranderingsproces.”

Meer voorbeelden