Kijk op de klant

Een corporatie wilde op een creatieve manier klantgerichtheid bij medewerkers bespreekbaar maken, input geven en verder ontwikkelen. Meer..

klant & vraag

Woningcorporatie Accolade wilde de klantgerichtheid van haar medewerkers verder ontwikkelen. Door de resultaten van een klanttevredenheidsonderzoek te presenteren en verder te werken aan de klantgerichte mindset. Daarvoor vroeg ze de Zaak in beweging een inspirerende, reflecterende en energieke bijdrage te leveren aan vier bijeenkomsten.

 

beweging

De Zaak in beweging organiseert voor de vier bijeenkomsten een interactieve enquête en een voorstelling ” De Verbinding”. Vooraf gingen alle medewerkers op bezoek bij één of meer klanten. In de bijeenkomsten stelde de spelleider tijdens een interactieve enquête vragen over de klanten. De onderzoeksresultaten en de antwoorden van de medewerkers werden direct vergeleken.

De spelleider vroeg de medewerkers ook naar hun ervaringen tijdens het bezoek. Wat verwacht de klant eigenlijk van Accolade? Je bent een medewerker van Accolade, wat vertegenwoordig je? Wat betekent onze woningcorporatie voor een buurt? Wat kun jij bijdragen als vertegenwoordiger van Accolade? In een improvisatietheatervoorstelling zetten drie acteurs en een muzikant van de Zaak in Beweging ieder verhaal direct om in pakkend theater.

 

resultaat

Medewerkers hebben door het uitwisselen van ervaringen en verhalen over de ontmoetingen met bewoners een veel duidelijker beeld gekregen van hun klanten. Ze kwamen gezamenlijk tot nieuwe ideeën om hun klanten op een andere manier te informeren, te woord te staan en te helpen. Accolade neemt de uitgewisselde verhalen mee in de verder ontwikkeling van hun beleid voor klantgerichtheid en werken-op-maat.

meer voorbeelden