Gewoon doen… met vallen en opstaan

Au. Je weet waar de schoen wringt. Wat je te doen staat en wat jou aandeel zal moeten zijn om je werk- of privé situatie een groei- impuls te geven.
Nu al je moed bij elkaar schrapen om de stap werkelijk te nemen…
Veranderen is in beweging komen. Is een keus.
Veranderen is niet anders worden, je verleden of ervaringen afwijzen.
Je komt op een punt in je ontwikkeling dat je ervaart dat je een nieuwe stap dient te zetten.

Misschien sta je voor een voldongen feit: verlies of verandering van werk,  een relatie die stuk gelopen is, of een verplichte verhuizing?

Het kan ook zijn dat je ontevreden bent met je huidige situatie en voelt dat er iets moet gebeuren, omdat je anders maar blijft piekeren of tegen dezelfde obstakels aanlopen.

Een verandering of ontwikkeling in gang zetten is eigenlijk niets anders dan gewoon doen. Eerst voelt het heel onnatuurlijk (  je bent weer bewust onbekwaam ), maar naarmate je meer oefent en ervaring opdoet , wordt het je tweede natuur.De angst zit ‘em in het durven loslaten .

Het loslaten van vertrouwde gewoonten en in het ” niet- weten” terecht komen; de stap na het loslaten van “Oud” en nog geen idee hebben van ” Nieuw”.
Jezelf toestaan te experimenteren, exploreren en daar fouten durven en mogen maken.
Want dat is een oude regel: je leert alleen door vallen en opstaan…
En jezelf steeds opnieuw op te rapen en met liefde en aandacht, opnieuw te proberen.
De keus, stap om een verandering of nieuwe ontwikkeling in te zetten vraagt moed, kiemkracht, levenslust.

Als trainer en coach ben ik eigenlijk een supporter: ga het gewoon proberen, ik moedig je aan!