Communicatie training

In onze communicatietraining leer je inzicht te krijgen in gedrag. En andersom is het ook zo, dat gedrag een vorm van communicatie is. Gedrag brengt een boodschap over. Ben jij je bewust van welke boodschap jij over wil brengen? Welke gedrag zet jij in om jouw boodschap over te brengen? Een cursus of training communicatie bij de Zaak in Beweging leert je inzicht te krijgen in communicatie-niveau’s, verbaal en non- verbaal gedrag en ondersteunt je persoonlijk leiderschap en je professionele communicatie.

Communicatietraining: Een cursus effectief communiceren vanuit bewustzijn op je eigen gedrag.

In een communicatietraining van de Zaak in Beweging leer je allereerst kijken naar je eigen gedrag. Vragen daarbij zijn: Wat is het doel van het gesprek? Welke boodschap wil ik overbrengen? Wat zijn mijn voorkeuren in communicatie? Door waar te nemen vanuit jezelf, en te ervaren wat jouw gedrag te weeg brengt bij de ander, leer je in onze communicatietraining keuzes te maken. Keuzes om te zien wat effectieve communicatie is. En welke vorm en inhoud passend is bij welke gesprekspartner of soort gesprek.

Een cursus effectief communiceren betekent verbinding verstevigen tussen gesprekspartners.

Een ander woord voor communicatie is verbinding. Communicatie is iets dat mensen verbindt. Een verzameling van verbale en non- verbale bewegingen, die mensen verbindt. In een cursus effectief communiceren van de Zaak in Beweging ga je o.l.v. een ervaren communicatietrainer aan de slag met jouw manier van communiceren; de manier waarop jij je verbindt met je gesprekspartner en de boodschap die je over wil brengen. Want communicatie tussen twee of meerdere mensen, alles wat je doet of zegt, heeft onherroepelijk effect op de ander. En aangezien communicatie, gedrag is, heeft jouw gedrag invloed op de ander. Zelfs als je niets zegt, zeg je (non-verbaal) heel veel.

In onze communicatietraining leer je hoe je invloed hebt op de samenwerking

Wanneer we beter kijken naar effectieve communicatie en de invloed op de ander, zal je zien dat er altijd een wederkerigheid is: Alles wat de ander naar jou zegt of doet, heeft invloed op jou. En alles wat jij zegt of doet, heeft invloed op de ander. Dat betekent dat wanneer jij een gesprek hebt met een ander, je allebei verantwoordelijk bent voor 50 % van de communicatie. In onze communicatietraining zal je ontdekken dat je dus alleen verantwoordelijk bent voor jouw 50 % van de communicatie. Je hebt dus 100 % eigenaarschap te nemen voor jouw 50% van de communicatie. Dus wanneer een ander iets zegt dat bij jou niet in goede aarde valt, wat doe je dan? Zeg je niets of bemoei je je met de ander door te reageren met: “Daar ben ik het niet mee eens?” Of neem je 100% verantwoordelijkheid voor jouw 50% van de communicatie en zeg je tegen je gesprekspartner wat de uitspraak van de ander met jou doet? Dat is verantwoordelijkheid nemen voor je eigen effectieve communicatie en hiermee laat je je persoonlijk leiderschap zien.

Professionele communicatie is bewust gedrag inzetten met het oog op effectieve communicatie en professionele gespreksvoering.

 Tijdens een communicatietraining, Professionele Communicatie van de Zaak in Beweging, zal je met een trainingsacteur of de trainer gesprekken oefenen. Je doet ervaring op met verschillende gesprekspartners en uiteenlopende soorten gesprekken. Afhankelijk van wat jij aan “lastige communicatie” tegenkomt op de werkvloer, maken we een analyse en oefenmateriaal. De trainer en trainingsacteur zijn gespecialiseerd in het vormgeven van communicatie en gedrag, waardoor jij, in deze simulatiegesprekken, jouw persoonlijke leervraag kunt exploreren en oefenen.

Aan het eind van een communicatietraining bij de Zaak in Beweging:

  • Heb je tools in handen gekregen om met effectieve communicatie je boodschap over te brengen.
  • Kun jij jouw communicatie en gedrag flexibel inzetten in verschillende soorten van professionele gespreksvoering.
  • Heb je inzicht op welke manier je professionele communicatie in kan zetten om gedrag te beïnvloeden en de samenwerking te optimaliseren.

Vragen?

Wil je meer weten over onze trainingen en coaching? Ik neem graag contact met je op!

    Bekijk onze programma's