Mogelijkheden op maat

1. Werkconferentie

“Het Lab”. Samen ontdekken en zoeken. Creatief proces om ruimte te maken voor een nieuwe stap. Experimenteren met een nieuwe werkwijze door te ervaren. Als volledig dagprogramma of als onderdeel ervan.
Voorbeeld: Ruimte voor het persoonlijke.

2. Teambuilding

Groepscoaching; samen de kracht van het team ontdekken, verbinden, veranderingen aangaan en als team creatiever worden. Voorbeeld: Ontdek je collega’s.

3. Individuele begeleiding

Individuele begeleiding: Wat is voor jou de optimale balans tussen Denken, Voelen en Willen? Communicatie is veel meer dan alleen woorden. Als je je lichaamshouding- en taal ontdekt en je er bewust van wordt, kun je effectiever, bewuster en met meer energie in werk en leven staan. Houd contact met je binnenwereld, zonder je zakelijkheid te verliezen. Zodat je meer ruimte inneemt, meer aanwezig bent. Voorbeeld: Geloofwaardig als leidinggevende.

4. Organisatie-ontwikkeling

“De Verbinding” ; Interactieve improvisatietheatervoorstelling: persoonlijke verhalen uit werk vormgegeven door of met acteurs, dansers en muzikanten. Om met elkaar te reflecteren, te prikkelen, elkaar beter te begrijpen en verrast te worden. Voorbeeldcasus: Kijk op de klant. Zie ook reacties van klanten op website van ph5.nu

5. De Zaak in Beweging speelt ….

Voorstelling op maat op locatie; de Zaak in Beweging ontwerpt en schrijft een voorstelling samen met medewerkers, lotgenoten of collega’s. De uitvoering vindt plaats op locatie bij de opdrachtgever. Om heikele onderwerpen bespreekbaar te maken, lotgenoten te laten delen, educatieve en maatschappelijke vraagstukken zichtbaar te maken of organisatieveranderingen te ondersteunen. Voorbeeld: Voorstelling 101 %verlies-winst.