Over Paulien Haakma

Kern van de Zaak in Beweging is Paulien Haakma. Zij behaalde haar certificaat als coach en begeleider bij Weisfelt & partners, met de opleiding “coaching tot de kern”. Als ervaren theatermaker, danseres en docent specialiseerde zij zich in toegepaste vormen van theater, zoals trainings-acteren en terugspeeltheater.

Vanuit deze brede achtergrond werkt zij met groepen en geeft workshops. Daarnaast begeleidt zij, in individuele trajecten, mensen met vraagstukken op het gebied van leven en werk. Paulien wordt gedreven door een grote interesse in menselijk gedrag in sociale en professionele context. Met haar creativiteit, onafhankelijkheid, empathisch vermogen en analytische blik ontrafelt zij ieder vraagstuk en ontwikkelt ze concepten en vormen die de kern van de zaak op speelse wijze blootleggen.

Partners

De Zaak in Beweging werkt samen met een uitgebreid netwerk van organisatie-adviseurs, trainers, dansers, (trainings-)acteurs, musici, tekstschrijvers en beeldend kunstenaars.

Ethische Kring

Paulien werkt volgens de ethische code van de ethische kring (TACT). Dit is een gedragscode voor therapeuten, coaches en trainers. Deze code beschrijft de regels en condities waarbinnen leden van deze kring werken.

Aan deze code is de mogelijkheid verbonden om een klacht in te dienen bij de klachtencommissie. Deze commissie toetst of de begeleider zich aan de gedragscode heeft gehouden. Zie www.ethischekring.nl voor meer informatie.

De uitgangspunten :

Autonomie
Ieder mens is in staat het eigen bestaan vorm te geven, in relatie tot anderen en zijn omgeving.

Identiteit
Ieder mens is in staat om zichzelf te zijn, in wisselende tijden en wisselende omstandigheden.

Heelheid
Ieder mens is in staat om te herstellen en zich te ontwikkelen.

Integratie
Ieder mens is in staat zijn persoonlijke groei vorm te geven, in het leven van alledag.

Zingeving
Ieder mens is in staat zijn eigen betekenis te ervaren en vorm te geven, in een groter geheel.