Over Paulien Haakma

profielfoto website ZIB

Kern van de Zaak in Beweging is Paulien Haakma. Zij volgde haar opleiding als begeleider en teamcoach bij Weisfelt en Partners en Phoenix opleidingen.  Als ervaren theatermaker, danseres en docent specialiseerde zij zich in toegepaste vormen van theater, zoals trainings-acteren en terugspeeltheater.

Vanuit deze brede achtergrond coacht zij groepen en geeft trainingen. Daarnaast begeleidt zij, in individuele trajecten, mensen met vraagstukken op het gebied van leven en werk. Paulien wordt gedreven door een grote interesse in menselijk gedrag in sociale en professionele context. Met haar creativiteit, onafhankelijkheid, empathisch vermogen en analytische blik ontrafelt zij jouw vraagstuk en ontwikkelt ze concepten en vormen die de kern van de zaak op speelse wijze blootleggen.

Partners

De Zaak in Beweging werkt samen met een uitgebreid netwerk van organisatie-adviseurs, trainers, (trainings-)acteurs, dansers, musici, tekstschrijvers en beeldend kunstenaars.

Ethische Code

Paulien werkt volgens de Ethische Code van Phoenixopleidingen TA/NLP te Utrecht. Dat betekent dat zij werkt volgens deze code en hierop aanspreekbaar is. Ook betekent het dat zij is verbonden aan een klachtencommissie.

De uitgangspunten :

Autonomie
Ieder mens is in staat het eigen bestaan vorm te geven, in relatie tot anderen en zijn omgeving.

Identiteit
Ieder mens is in staat om zichzelf te zijn, in wisselende tijden en wisselende omstandigheden.

Heelheid
Ieder mens is in staat om te herstellen en zich te ontwikkelen.

Integratie
Ieder mens is in staat zijn persoonlijke groei vorm te geven, in het leven van alledag.

Zingeving
Ieder mens is in staat zijn eigen betekenis te ervaren en vorm te geven, in een groter geheel.