Over Paulien Haakma

Paulien Haakma begeleidt als trainer en procesbegeleider persoonlijke ontwikkeling en organisatieveranderingen. Zij maakt zichtbaar en bespreekbaar wat er speelt in de interactie en de systeemdynamiek bij mensen en organisaties.

Als ervaren theatermaker, danseres en docent specialiseerde zij zich in de betekenis en het effect van communicatie en gedrag.
Zij volgde haar opleiding als begeleider en teamcoach bij Weisfelt en Partners, Phoenix opleidingen, Jan Jacob Stam en Arawana Hayashi (MIT- Presencing Institute ). Paulien is geschoold in Transactionele Analyse, Groepsdynamica, Systemisch werk, Organisatieopstellingen, Deep Democracy, Theory U en Social Presencing Theatre.

Paulien is gefascineerd door wat mensen beweegt en hoe ieder mens zijn plek inneemt in de sociale en professionele context. Zij benadert interactie en groepsprocessen als bewegingen tussen mensen en groepen. Door deze bewegingen te onderzoeken en elkaar daarop te bevragen, vormen zij de bron van inzicht en persoonlijke ontwikkeling.

Met haar creativiteit, onafhankelijkheid, empathisch vermogen en analytische blik ontrafelt Paulien jouw vraagstuk en ontwikkelt ze trainingen en teambijeenkomsten, die de kern van de zaak op speelse wijze blootleggen. Met interactieve en verbindende werkvormen maakt zij invoelbaar en tastbaar welke stappen er gezet kunnen worden in de persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Klik hier om naar de LinkedIn pagina van Paulien te gaan.

Vragen?

Wil je meer weten over onze trainingen en coaching? Ik neem graag contact met je op!

  Ethische Code

  De Zaak in Beweging/ Paulien Haakma werkt volgens de Ethische Code van Phoenixopleidingen TA/NLP te Utrecht. Dat betekent dat zij werkt volgens deze code en hierop aanspreekbaar is. Ook betekent het dat zij is verbonden aan een klachtencommissie.

  De uitgangspunten:

  Autonomie
  Ieder mens is in staat het eigen bestaan vorm te geven, in relatie tot anderen en zijn omgeving.

  Identiteit
  Ieder mens is in staat om zichzelf te zijn, in wisselende tijden en wisselende omstandigheden.

  Heelheid
  Ieder mens is in staat om te herstellen en zich te ontwikkelen.

  Integratie
  Ieder mens is in staat zijn persoonlijke groei vorm te geven, in het leven van alledag.

  Zingeving
  Ieder mens is in staat zijn eigen betekenis te ervaren en vorm te geven, in een groter geheel.

  Paulien is CRKBO geregistreerd docent:

  Bekijk onze programma's