Teambuilding

Niets is moeilijker dan veranderen. We gedragen ons hoofdzakelijk in patronen en doen heel erg veel op de automatische piloot. Wil je bijvoorbeeld door teambuilding écht veranderen met je organisatie, dan is het in de optiek van De Zaak in Beweging vooral een kwestie om vanuit de dynamiek, de beweging, te kijken naar de veranderings- en ontwikkelingsprocessen. Hoe zien de wetmatigheden van het veranderproces er uit en waar en hoe kun je zelf invloed uitoefenen en welke patronen en welk gedrag kom je tegen als je kijkt naar de samenwerking met derden.

Mensen vertonen zelf aangeleerd gedrag en leven onbewust in bepaalde patronen

Veranderen is soms bittere noodzaak voor een organisatie. Mensen vertonen namelijk gedrag dat ze zichzelf aangeleerd hebben, gedrag waarvan men zichzelf vaak niet eens bewust is. Of beter: niet meer bewust is, Mensen leven vooral via de automatische piloot, zowel op de werkvloer als in hun privésituatie. Vaak is dit gedrag niet passend bij de organisatie en ook allesbehalve effectief. Vaak blijkt gedrag van grote groepen mensen bepaald niet overeen te komen met de doelen die een organisatie uitdraagt. Dan is het de hoogste tijd om maatregelen te nemen en voor verandering te kiezen. De Zaak in Beweging wil door middel van het aanbieden van trainingen gedragsveranderingen tot stand brengen. Niet voor niets zijn de trainingen sterk gericht op het in de eerste plaats versterken en professionaliseren van elk individu, vervolgens het team en dus ook de organisatie.

Doel van teamontwikkeling activiteiten is steeds om de ontwikkeling van jou en je team te verbeteren

Wil jij met je organisatie echt veranderen, dan kijkt De Zaak in Beweging met name naar je eigen houding en de onderlinge relaties en beweging die plaatsvinden binnen de dynamiek van de organisatie. Om een en ander in gang te zetten en om het gewenste resultaat te halen wordt gewerkt met zeer creatieve werkvormen, zeer ervaringsgerichte werkvormen ook vooral die het voor jou en je team inzichtelijk maken van wat er precies speelt. Aan de hand van de ontdekkingen die je doet, helpt De Zaak in Beweging om vanuit een geheel ander perspectief, en met ander gedrag, om andere keuzes te maken. Doel is uiteraard om de ontwikkeling van jou en je team te verbeteren. De Zaak in Beweging kan je echt maatwerk leveren. In een teamtraining, middels teamtraining, individuele begeleiding en organisatie ontwikkelingen komen de onderlinge relaties en de bewegingen die plaatsvinden nadrukkelijk aan de oppervlakte.

 

Beweging: als in beweging komen, iets in beweging zetten of brengen kan via teamcoaching

De naam doet het al vermoeden, De Zaak in Beweging zoekt het vooral in de beweging, in het veranderen van stand, plaats of houding en het uit eigen beweging iets ondernemen. Beweging betekent ook in beweging komen en iets in beweging zetten of brengen. Op die manier zal uiteindelijk alles en iedereen in beweging komen en van daaruit kan gekeken worden naar processen die verandering en ontwikkeling teweeg kunnen brengen. Daarbij  is ook de vraag welke beweging nou eigenlijk dienend en leidend is en hoe krijgt die vorm in de organisatie en in het gedrag. Met het organiseren van teambuilding activiteiten is De Zaak van Beweging als geen ander in staat om zaken écht in beweging te krijgen, teambuilding activiteiten op maat uiteraard.

Teambuilding maakt medewerkers op luchtige wijze warm voor een reorganisatie

Veranderen is dus in beweging komen en ervoor te zorgen dat alle medewerkers invulling geven aan hun nieuwe rol. Verder is de vraag hoe je de samenwerking binnen een team kunt verbeteren en stimuleren een belangrijke. Hoe je van eenlingen een hecht collectie maakt. De Zaak in Beweging biedt teambuilding met inhoud. De teambuilding activiteit maakt medewerkers op luchtige wijze warm voor de reorganisatie – het veranderproces dus- en bovendien zal nadrukkelijk worden gezocht naar een aanpak om uit de onbewuste patronen te komen, patronen die voor het grootste deel ons gedrag bepalen. Alleen dan kan er ook daadwerkelijk verandering plaatsvinden. Die verandering kan gelden voor een team of organisatie maar ook voor een individu. En altijd betreft het een programma op maat. Niemand is gelijk immers, zoals dit ook geldt voor organisaties.

Behalve teambuilding kan ook voor een teamtraining gekozen worden

De Zaak in Beweging kan voor de organisatie tekenen van een werkconferentie; een conferentie waar samen ontdekt en gezocht wordt. Ook dit gaat via het creatieve proces om op die manier ruimte te maken voor een nieuwe stap. Je gaat experimenteren met een nieuwe werkwijze door het vooral te ervaren. Een teamtraining kan onderdeel van een dag vol activiteiten uitmaken, het kan ook als volledig dagprogramma aangeboden worden. Teambuilding is een andere manier om de kussens op te schudden en de zaak eens goed in beweging te zetten. Teambuilding is uiteraard een groepstraining; samen ga je de kracht van het collectief, van het team dus, ontdekken. Je verbindt, verandert en wordt als team creatiever.

Als professional ontkom je niet aan veranderingen, iets dat middels teambuilding bereikt kan worden

Het is een gegeven dat je als professional vroeg of laat te maken gaat krijgen met veranderingen, met een nieuwe rol waarbij andere competenties gevraagd worden en ander gedrag gevraagd zal worden. Wat is dan precies nodig om die verandering ook echt te kunnen bewerkstelligen? Hoe slaag jij er in de vaste patronen die er met de jaren ingeslopen zijn los te laten en hoe maak je ruimte voor iets nieuws? Met andere woorden, hoe kom je in beweging? De Zaak in Beweging denkt dat te weten, onder meer met het aanbieden van teambuilding dus, en de andere genoemde activiteiten. Bij alles wat De Zaak in Beweging doet, staat beweging centraal en is beweging het uitgangspunt. Dit geldt voor elke teambuilding activiteit en elke training, workshop en in elk begeleidingstraject. Alleen op die manier kun je beweging krijgen in de organisatie, je team en uiteraard in de eigen binnenwereld.

Leer op geheel andere wijze met de wereld om je heen te communiceren

Bewegen is ook daadwerkelijk bewegen. Om het ontwikkelingsproces vorm te geven wordt gebruik gemaakt van het creatief proces. Dit wordt tijdens onder meer trainingsworkshops en persoonlijke begeleiding vertaald richting theater of bewegingsvormen. Tijdens welke creatieve werkvorm dan ook zul je ervaren waar het in jouw persoonlijke situatie nou precies om draait. Dit alles binnen een creatieve context waarbij experimenteren met nieuwe gedragingen aan de orde is en die kunt ontdekken vanuit je eigen competenties. Dit alles helpt je om jouw nieuwe gedrag zichtbaar te maken en op een andere manier met de wereld om je heen te communiceren.

Veranderingen aanbrengen is uiteraard wel iets meer dan teambuilding alleen

Middels activiteiten als teambuilding zal De Zaak in Beweging je nadrukkelijk helpen de bewegingen in je binnenwereld te laten communiceren met de buitenwereld. Dit komt ook tijdens het creatieve proces weer nadrukkelijk tot uiting. Door steeds trouw te blijven aan je eigen kwaliteiten en die flexibel in te zetten kun je plots in elke creatieve werkvorm ook met je linkerhand uit de voeten, waar je doorgaans de rechterhand gebruikt. Uiteraard is veranderingen tot stand brengen meer dan een teambuilding activiteit. De luchtig verpakte teambuilding activiteit is een activiteit die in alles gericht is op het tot stand brengen van een gedragsverandering. Dit gebeurt op het niveau, het gedrag en op de gebieden die tot een bepaald gedrag leiden, niveaus van de competenties om te overtuigen. Het zijn steeds trainingen die inzetten op een duurzaam en dus blijvend resultaat.

De systemische context als startpunt bij elke vorm van teamontwikkeling

Bij teambuilding en bij trainingen en andere activiteiten gaat De Zaak in Beweging altijd uit van de systemische context als startpunt. Daarbij worden kleine en behapbare blokjes theorie afgewisseld met ervaringsgerichte opdrachten en uiteraard ook onderzoek. Bovendien wordt ingezet om te werken op een wijze die de autonomie bevordert en het werken met de specifieke casuïstiek van de deelnemer. Soms wordt in kleine groepen gewerkt, soms in wat grotere. Uiteraard wordt altijd uitgegaan van de professionele leervragen die de deelnemer heeft, binnen uiteraard de context van de activiteiten die aangeboden worden.

Ontwikkeling in persoonlijke effectiviteit, communicatie en omgaan met grenzen

Bij de ontwikkeling van de activiteiten en het organiseren ervan, wordt door De Zaak in Beweging vraaggestuurd gewerkt. Dat houdt meteen in dat er dus maatwerk geboden wordt. Wil jij met jouw onderneming het verandertraject aangaan, dan is het altijd verstandig om eerst een gesprek aan te gaan. Samen kan de specifieke vraag nog beter geformuleerd worden en kan die vraag eenvoudiger in de context van de organisatie van je bedrijf geplaatst worden. De Zaak in Beweging is een professionele partij. Van de gemaakte afspraken wordt altijd een contract opgemaakt waarin ook de leerdoelen zoals die zijn doorgenomen benoemd worden. Vervolgens wordt samen aan de slag gegaan om zowel team en organisatie door te ontwikkelen, in zaken als onder meer persoonlijke effectiviteit, effectieve communicatie en het omgaan met grenzen. Zo moet een groep mensen ontstaan die allemaal hetzelfde doel nastreeft, inderdaad de doelstelling van elk willekeurige teambuilding event zou moeten voldoen. Samen ontstaat zo ook weer een soort van beweging.

 

Ook persoonlijk leiderschap is een belangrijk onderdeel voor De Zaak in Beweging

Niets blijft onbesproken of onderbelicht als De Zaak in Beweging een traject met je aan gaat. Vertrouwen, wantrouwen, ruimte voor rouw en ook drama, spel en intimiteit komen voorbij, zoals steeds nagegaan wordt welke beweging nou dienend is en hoe je dan precies vorm kunt geven aan die beweging binnen je organisatie. Centraal bij De Zaak in Beweging staat behalve team- en organisatieontwikkeling ook persoonlijk leiderschap. Belangrijk, want leidinggeven begint altijd bij jezelf. Persoonlijk leiderschap moet gezien worden as het leiderschap van de eigen persoonlijkheid, en dat vanuit de mens die je bent. Een leider die zichzelf goed kent en ook nog eens bereid is de eigen motieven en intenties te onderzoeken en daarbij ook in staat is zichzelf sturing te geven, die is zeker in staat om leiding aan anderen te geven.

Concept met tal van theater, dans en spelmethodieken

En zo biedt De Zaak in Beweging behalve teambuilding dus ook persoonlijke begeleiding om veranderingsprocessen in werking te zetten. Dat gebeurt dynamisch, door te bewegen. En dat altijd in de enige juiste richting. Die juiste richting wordt volgens een vast stramien, een vaste werkwijze, bewerkstelligd. Het proces start telkens met oriënteren in de vorm van een gesprek met de opdrachtgever. Dan komen vragen aan de orde als wat wil je bereiken, vragen over bewustwording, reflectie, verbinding en confrontatie. Na het gesprek zal De Zaak in Beweging met een passend voorstel komen. Vervolgens is het een kwestie van conceptualiseren en start de zoektocht naar de kern van het vraagstuk. Wat speelt er precies? De vraag dient getransformeerd te worden naar een aansprekend concept waarbij gebruik gemaakt zal worden van theater, dans en spelmethodieken.

Als geen ander in staat om snel tot de kern van de zaak door te dringen

Tenslotte is het voor De Zaak in Beweging nog een kwestie van organiseren en regisseren vooral. Er vindt nogmaals afstemming plaats met de opdrachtgever. De Zaak in Beweging legt vervolgens professionele theatermakers, dansers en muzikanten vast, zoals ook wel een beroep wordt gedaan op organisatie adviseurs en samenwerkingspartners. Tenslotte; de drijvende kracht achter De Zaak in Beweging is Paulien Haakma, die een opleiding als begeleider en teamcoach genoot bij Weisfelt en Partners en Phoenix opleidingen. Ze is ervaren theatermaker. Danseres en docent en heeft zich gespecialiseerd in toegepaste vormen van theater. Paulien Haakma coacht, traint en begeleidt groepen en mensen op vlakken die te maken hebben met het leven en het werk. Bovenal is zij als geen ander in staat om elk vraagstuk te ontrafelen en heel snel de kern van de zaak op kernachtige en toch ook luchtige wijze bloot te leggen.

Vragen?

Wil je meer weten over onze trainingen en coaching? Ik neem graag contact met je op!

    Bekijk onze programma's