Teamontwikkeling

Beweegredenen van een team

In organisaties, een schoolteam of een team van verpleegkundigen is samenwerken de normaalste zaak van de wereld. Toch blijkt in de praktijk dat het niet gaat om gewoonweg je taak uitvoeren en je binnen het werkplan van het team te richten op de gestelde doelen of het behalen van resultaten.
De communicatie, afstemming en verbinding in de onderstroom, het niet zichtbare deel van de samenwerking, bepaalt in veel grotere mate het succes van een team.
De Zaak in Beweging gaat, in haar op maat gemaakte trainingsprogramma’s, met jou en je team op onderzoek naar welke kwaliteiten in het team aanwezig zijn om de onderlinge communicatie en afstemming te verbeteren. We kijken met een systemische blik en benoemen en bespreken de vaak onbewuste ingesleten gedragspatronen. Dat vraagt om een herijking van waarden en normen. En het vraagt om herkadering en begrenzen van gedrag en relatie, om de teamleden persoonlijk en professioneel te versterken. Zodat het team vanuit autonomie en verbinding haar plek in de organisatie kan innemen en verder kan bijdragen aan de doestellingen van de organisatie.

Vragen?

Wil je meer weten over onze trainingen en coaching? Ik neem graag contact met je op!

  Programma’s

  • Professionele communicatie

   Communicatie is het gedrag waarmee je de interactie en de relatie met een ander vormgeeft. Het is een proces van uitwisseling en beïnvloeding met als doel een constructieve bijdrage te leveren aan de samenwerking en het doel van je team.
   In onze trainingen Professionele Communicatie kijken we naar de technische kant van communicatie, als taalgebruik, intonatie en lichaamstaal, als naar interventies, die je kunt doen om het gesprek in goede banen te leiden.
   En we analyseren wat jij meeneemt in communicatie op systemisch niveau: patronen, gewoonten en vooronderstellingen.
   Doel van deze training is, te onderzoeken wat jij kunt doen om, in verbinding met de ander, transparant en effectief in je gespreksvoering te zijn.

  • Moedige Gesprekken

   Een essentieel onderdeel van teamontwikkeling is het bespreken en aanspreken van gedrag. Hoe kun je op een waarderende manier feedback geven en ontvangen?
   In onze training Moedige Gesprekken leer je te benoemen wat je waarneemt in het gedrag van de ander (feedback geven) en krijg je informatie over hoe jouw gedrag gezien en ervaren wordt door de ander (feedback ontvangen).
   Doel van deze training is feedback geven en ontvangen in te zetten als instrument om de samenwerking in het team te versterken.

  • Overleg op voeten

   Nieuwe plannen ontwikkelen, overleggen, afstemmen en afspraken maken, zijn een onmisbaar onderdeel van de samenwerking in een team.
   Hoe kun je op een inspirerende en effectieve manier een inhoudelijk thema met je team afstemmen?
   Onze training Overleg Op voeten is een interactieve methode om elkaar te bevragen en ieders inbreng mee te nemen in de besluitvorming.
   Deelnemers lopen door de ruimte op uitnodiging van onze facilitator, om positie te kiezen en suggesties te doen over het vraagstuk. Op deze manier zien en ervaren we letterlijk de verschillende standpunten en ontwikkelen we met elkaar een gedragen besluit, waarin de wijsheid van de minderheid wordt meegenomen.

  Bekijk onze programma's