Toegepast Theater

Terugspeeltheater en theater op maat

De Zaak in Beweging ontwerpt programma’s met toegepast theater: Terugspeeltheater en Theater op maat voor conferenties, bedrijfsbijeenkomsten en teamdagen:

 • Om te ontmoeten en te verbinden, samen een nieuwe werkwijze onderzoeken of kennis uit te wisselen. Om verschillende stakeholders met elkaar in gesprek te laten gaan; cliënten en ouders met medewerkers, wetenschappers met maatschappelijke organisaties, beleidsmakers met professionals uit het werkveld.
 • Om de samenwerking te bespreken en elkaar beter te leren kennen. Om verschillen en overeenkomsten in persoonlijke kwaliteiten van elkaar te zien en te onderzoeken. In een veilige setting te bespreken wat je eigenlijk anders zou willen doen en welke ontdekkingen je hebt gedaan.
 • Om een cultuurverandering in gang te zetten. Met elkaar stil te staan en samen na te gaan: Wie zijn wij eigenlijk? En waar en hoe willen wij ons verder ontwikkelen? Om daarna vanuit verbinding met elkaar en doelgericht in beweging te komen en nieuwe stappen te zetten.
 • Om met elkaar te vieren. Een jubileum, de start van een nieuwe samenwerking, de afronding van een project. Vooruit- en terugkijken op wat je gaat doen of ervaringen delen, die je samen hebt opgedaan.

Ieder theaterprogramma start met een oriënterend gesprek met de opdrachtgever: Wat wil je bereiken: bewustwording, reflectie, verbinding of confrontatie?

Vervolgens zoekt de Zaak in Beweging met jou naar de kern van het vraagstuk: Wat speelt er? Wie zijn de deelnemers? En wat hoort, ziet, voelt, zegt en denkt deze persoon?
Wat wil je dat de deelnemers tijdens  de voorstelling of het het programma meemaken en ervaren? Kortom, wat wil je bereiken met deze bijeenkomst?

Deze informatie vertaalt de Zaak in Beweging naar een theatervoorstelling op maat of een inspirerend programma met maatwerk- theater . Na afstemming met de opdrachtgever, organiseert Zaak in Beweging de uitvoering. Zij schakelt daarvoor vaak professionele theatermakers, acteurs, een cartooniste en muzikanten in. Of zoekt kruisbestuiving met professionals uit een andere hoek, zoals een filosoof, dialoogtrainer of organisatieadviseur.

Vragen?

Wil je meer weten over onze trainingen en coaching? Ik neem graag contact met je op!

  Programma’s

  • Terugspeeltheater

   Terugspeeltheater is een vorm van improvisatietheater waarbij de spelleider de mensen in de zaal uitnodigt hun verhaal te vertellen. De acteurs en muzikanten van de Zaak in Beweging, vertalen dit ter plekke in pakkend theater, beweging of lied op maat. Daarmee spiegelen zij ervaringen en maken ze ideeën en gedachten, die bij de deelnemers spelen, concreet. Verhalen worden gedeeld, perspectieven verzameld en er ontstaat een onderlinge verbinding. Ontroering, verbazing, humor, erkenning, begrip, gezien en gehoord worden…allemaal passeert het de revue in een unieke, respectvolle, rake voorstelling van 60-90 minuten.

   info: terugspeeltheater

  • Theatergesprek “Anders samenwerken in de zorg”

  Theatergesprek” Anders Samenwerken in de zorg” is een interactieve bijeenkomst waarin De Zaak in Beweging met toegepast theater de nieuwe beweging en veranderingen in de zorg op een zorgvuldige en originele manier bespreken met naasten, familie en vrijwilligers (informele zorg), medewerkers en begeleiders (formele zorg). Het doel is om met formele en informele zorg te onderzoeken op welke manieren zij anders kunnen gaan samen werken en welke nieuwe manieren er zijn om cliënten betekenisvol te laten deelnemen aan werk en maatschappij.

  info: theatergesprek “anders samenwerken in de zorg”

  • In de Hoofdrol, theater op maat

  Aan de hand van casuïstiek of het onderwerp dat er speelt in jouw organisatie, schrijft de Zaak in beweging scenes op maat. Deze scenes worden als start van de bijeenkomst door de acteurs en muzikant gespeeld, gevolgd door een interactief gesprek met terugspeeltheater.

  info: In de Hoofdrol

  • Theatrale terugkoppeling

   Improvisatieacteurs, muzikant en cartooniste lopen tijdens uw bijeenkomst mee, bij de plenaire opening, de sprekers en de workshops. Aan het eind van de dag geven zij in een theatrale terugkoppeling van korte scenes, cartoons en lied op maat, een impressie en samenvatting van uw bijeenkomst.

  • Regietheater

  Aan de hand van casuïstiek uit de dagelijkse praktijk spelen acteurs scènes. Scènes die niet helemaal lopen zoals gewenst. De deelnemers kunnen de acteurs stoppen en met regie-aanwijzingen sturen, die direct in de scene verwerkt worden. Hierdoor worden de effecten van het gedrag gelijk zichtbaar. Regietheater is een laagdrempelige, soms humorvolle manier om zaken die spelen aan de orde te stellen. Regietheater kan gecombineerd worden met een Terugspeeltheatervoorstelling.

  • Dagvoorzitterschap

  Om een conferentie, bedrijfsbijeenkomst of teamdag goed te laten verlopen, kan de Zaak in beweging ook zorgen voor het dagvoorzitterschap.
  Een verbindende dagvoorzitter in combinatie met een cartoonist. De dagvoorzitter houdt de tijd-slots in de gaten en maakt de inhoudelijke verbinding tussen de diverse sprekers. Hierbij wordt ook met deelnemers in de zaal in gesprek gegaan om te reflecteren op de sprekers. Daarmee blijven deelnemers betrokken en leveren interactief een bijdrage aan de bijeenkomst. De cartoonist geeft met cartoons een humoristisch en pakkend perspectief op de sprekers en de verhalen van de deelnemers.

   

  Bekijk onze programma's