Ontwikkeling en Verandering

Ontmoeten en verbinden

Ontwikkeling en verandering werkt, als je je werkelijk durft te verbinden. Je verbinden met je eigen waarden, met je collega’s en met het team- of organisatiedoel. Het gaat over de ontmoeting op de grens, waar je laat zien wie jij bent en waar je voor staat. En het gaat over hoe jij het perspectief van de Ander, vanuit gelijkwaardigheid, nieuwsgierigheid en empathie, kunt zien en horen. De kwaliteit van de interactie en de relatie.

Ervaren en Onderzoeken

Om een nieuwe stap te kunnen maken is het nodig te onderzoeken waar je vandaan komt. Wat zijn jouw waarden, wat is jouw bron? En als team: Wat verbindt de individuele teamleden, met elkaar en met de organisatie? Wat zijn de (vaak onbewuste) gedragspatronen en hoe wordt de cultuur van de organisatie zichtbaar in het gedrag van de individuele medewerker?
Hoe heeft de (ontstaans)geschiedenis van de organisatie invloed op de huidige manier van samenwerken?

De Zaak in Beweging gebruikt het creatieve proces om ontwikkelingsprocessen vorm te geven. In al onze trainingen, workshops en persoonlijke begeleiding maken we gebruik van interactieve, creatieve werkvormen en ervaringsgerichte oefeningen. We kijken vanuit een systemische blik, om zichtbaar en invoelbaar te maken wat er nodig is om de gewenste richting en doelbewustzijn helder te krijgen.

Experimenteren en Toepassen

In beweging komen. Experimenteren, uitproberen, ervaren hoe het werkt: nieuw gedrag, een perspectiefwissel in je interactie, een andere werkwijze, een keuze in ondersteunen of sturen.
De Zaak in Beweging zorgt voor een veilige context waarin je dit kunt uitproberen. Je oefent en wisselt uit, met elkaar in je team, tijdens een teamtraining.
Of de Zaak in Beweging zet een team van ervaren van acteurs, illustratoren of muzikanten in, die jouw gedrag of samenwerking spiegelen, zodat het effect van de verandering zichtbaar wordt en kan beklijven.

Vragen?

Wil je meer weten over onze trainingen en coaching? Ik neem graag contact met je op!

    Bekijk onze programma's