Visie op veranderen

Paulien Haakma: ‘Als professional heb je regelmatig met veranderingen te maken. Een nieuwe rol, andere competenties, ander gedrag. Wat heb je nodig om een verandering eigen te maken, je vertrouwde patronen los te laten en ruimte te maken voor iets nieuws? Hoe kom je in beweging? Beweging is het uitgangspunt voor al mijn trainingen, workshops en begeleidingstrajecten. Beweging op organisatieniveau, op teamniveau of in je eigen binnenwereld.

creatief proces

‘Ik gebruik het creatief proces om ontwikkelingsprocessen vorm te geven. In mijn trainingen, workshops en persoonlijke begeleiding maak ik een vertaling van jouw verhaal naar theater- of bewegingsvormen. Via deze creatieve werkvormen kun je ervaren waar het in jouw situatie eigenlijk om gaat. Je krijgt een creatieve context waarin je kunt experimenteren met nieuw gedrag en kunt ontdekken vanuit je eigen kwaliteiten wat zichtbaar moet worden of wat je opnieuw/ anders met de wereld wilt communiceren.’

kwaliteiten

‘Naast mijn ervaring als coach en trainer, put ik uit mijn ervaring als theatermaker en danseres, waar ik leerde beweging in te zetten als metafoor. Acteurs en dansers leren verschillende bewegings- of spelstijlen: van Griekse tragedie, langs de clown en Shakespeare, naar naturel spel. Alle stijlen volgen in technische zin dezelfde weg. De kern is de bewegingen in je binnenwereld te communiceren met de buitenwereld, je publiek. Door trouw te blijven aan je eigen kwaliteiten en deze flexibel in te zetten kun je daarom in elke voorstelling maatwerk bieden.

En dat geldt eigenlijk voor ieder vak. Bij verandering – of  ontwikkelingsprocessen gaat het erom je kwaliteiten, vaardigheden en vakmanschap op een andere manier in te zetten. Je begint voortaan met je linkerbeen, in plaats van met je rechterbeen. Je blijft jezelf.’